ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Η λειτουργία του Σωματείου Σερραίων Πολιτεία ως καταλύτη για την διάσωση, συντήρηση ανάδειξη, των κινητών και ακινήτων πολιτιστικών θησαυρών του Νομού Σερρών είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του.

 

Share