ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Η υλοποίηση του Πολιτιστικού Πάρκου του Νομού Σερρών είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Σωματείου Σερραίων Πολιτεία.

Σκοποί:

  • Να αποκτήσουν οι Σέρρες έναν υπερτοπικής εμβέλειας πόλο έλξης.
  • Να δημιουργηθεί ένας χώρος αποθησαύρισης και δημόσιας έκθεσης πολιτιστικών αγαθών που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, την εικαστική καλλιτεχνική παραγωγή.
  • Να δοθεί σε έναν ενιαίο χώρο, μια “συμπυκνωμένη εικόνα” της ιστορικής διαδρομής του Νομού, λειτουργία ανάλογη με αυτήν του Μουσείου Μπενάκη για την ιστορία του Ελληνισμού στο σύνολό του.

Υφιστάμενη κατάσταση:

Ορθοφωτοχάρτης ευρύτερης περιοχής (Κλίμακα 1:2000)
Ορθοφωτοχάρτης ευρύτερης περιοχής (Κλίμακα 1:2000)
Δορυφορική φωτογραφία (παλαιότερη)
Δορυφορική φωτογραφία (παλαιότερη)

Διαγράμματα προτεινόμενων χρήσεων γης και ανάπτυξης κελυφών:

Ενδεικτικές προτεινόμενες κατηγορίες χρήσεων στρατοπέδου Παπαλουκά
Ενδεικτικές προτεινόμενες κατηγορίες χρήσεων στρατοπέδου Παπαλουκά
Οργανόγραμμα προτεινόμενης ανάπτυξης χρήσεων / κελύφων στο Πολιτιστικό Πάρκο
Οργανόγραμμα προτεινόμενης ανάπτυξης χρήσεων / κελύφων στο Πολιτιστικό Πάρκο

Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ μια πρώτη πρόταση για τους στόχους, το περιεχόμενο, την υλοποίηση, τους θεματικούς άξονες και την ανάπτυξη κελυφών του Πολιτιστικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά, υπό την επιμέλεια του καθ. κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου.

Share