ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Το Σωματείο Σερραίων Πολιτεία συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2011.

Σκοποί:

  • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η περισυλλογή, η διατήρηση και προβολή πολιτιστικών αγαθών που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή των κατοίκων της πόλης , του Νομού Σερρών, της χώρας και του κόσμου.
  • Η δημιουργία των κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη και την προβολή των αναγκαίων για την εκπλήρωση των σκοπών, πολιτιστικών αγαθών, πρώτιστα σε ενιαίο τόπο στο νομό Σερρών, με τη μορφή πολιτιστικού πάρκου.
  • Η σύσταση Ιδρύματος το οποίο, σε συνεργασία με το Σωματείο και αρμόδιους φορείς, θα αποτελέσει τον Φορέα διαχείρισης του πολιτιστικού πάρκου (όπως αναφέρεται στην παρ.2 του ίδιου άρθρου).
  • Η ίδρυση Μουσείου με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Ξενάκης», το οποίο θα στεγάσει μεγάλο μέρος του έργου του μεγάλου εικαστικού καλλιτέχνη της διασποράς Κωνσταντίνου Ξενάκη.

Αν συμφωνείτε με τους στόχους του σωματείου μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το Καταστατικό του Σωματείου Σερραίων Πολιτεία και αν επιθυμείτε να γίνετε μέλη μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους Σωματείου Σερραίων Πολιτεία και να την αποστείλετε είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε ένα από τα κάτωθι e-mails είτε στο κάτωθι φαξ.

Share
Top